TESOL in China

KEEP CALM & CARRY ON
400-6666-232

21.7.19商务

_DSC0092.JPG
毕业证书合影 (18).JPG
毕业证书合影 (9).JPG
毕业证书合影 (11).JPG
毕业证书合影 (27).JPG
毕业证书合影 (30).JPG
毕业证书合影 (23).JPG
毕业证书合影 (29).JPG
毕业证书合影 (16).JPG
毕业证书合影 (2).JPG
毕业证书合影 (15).JPG
毕业证书合影 (24).JPG
毕业证书合影 (20).JPG
毕业证书合影 (28).JPG
毕业证书合影 (14).JPG
毕业证书合影 (8).JPG
毕业证书合影 (13).JPG
毕业证书合影 (1).JPG
毕业证书合影 (7).JPG
毕业证书合影 (10).JPG
毕业证书合影 (6).JPG
毕业证书合影 (5).JPG
毕业证书合影 (3).JPG
TESOL毕业仪式 (21).JPG
TESOL毕业仪式 (92).JPG
TESOL毕业仪式 (86).JPG
TESOL毕业仪式 (97).JPG
TESOL毕业仪式 (72).JPG
TESOL毕业仪式 (71).JPG
TESOL毕业仪式 (14).JPG
_DSC0095.JPG
_DSC0036.JPG
_DSC0034.JPG
_DSC0025.JPG
_DSC0023.JPG
分享
详情介绍
上一个:
21.7.12高级
下一个:
21.7.26少儿
更多
1-6
1-6
7-8高级
7-8高级
7-15少儿
7-15少儿
7-22高级
7-22高级
7-29少儿
7-29少儿
8-5昆明少儿
8-5昆明少儿
8-12少儿
8-12少儿
8-19高级
8-19高级
9-2高级
9-2高级
9-11少儿
9-11少儿
9-16温州大学
9-16温州大学
10-1高级
10-1高级
11月
11月
12.23杭州第三期
12.23杭州第三期
American TESOL Institute,BJ China.
Room 605-606 Haige intl building, Xuanwumen,Beijing China
Copyright©2020 Zhengfu&Taifu Education Co.,Ltd.
联系我们
010-61616196
info@tesolinchina.com
北京市西城区宣武门外大街海格国际大厦B座605-606
预约咨询
姓名
*
电话
*
微信
*
课程
立即预约,获取专业指导
扫一扫添加微信
友情链接
 联系方式
电话:010-61616196
扫一扫添加顾问
联系客服
 
 
----------------------------
----------------------------
电话:010-63267701
邮箱:candy@tesolinchina.com